Privacy Policy

ENGLISH VERSION COMING SOON!

REKISTERISELOSTE

Luotu 1.10.2018.

Rekisterinpitäjä:Good Guys Oy, Pinninkatu 47, 33100 Tampere. Puh. 040 724 32 49

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö Krister Häll

Sähköposti:krister (at) thegoodguys.fi

Rekisterin nimi:The Good Guys asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on myynti- tai palvelusuhde The Good Guysin kanssa ja palveluihin rekisteröityminen.

Rekisterin tarkoitus:The Good Guys on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä tietosuojalain (1050/2018) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia The Good Guys -sähköisen uutiskirjeen, sekä muiden The Good Guys palveluiden käyttäjien luonnollisten henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. The Good Guysin sisäisesti ylläpitämät yhteystieto- ja asiakasrekisterit ovat The Good Guys asiakasrekisteri sekä The Good Guys sähköisen uutiskirjeen tilaajarekisteri. Rekistereissä esiteltyjä henkilötietoja voidaan käsitellä henkilötietolain mukaisesti The Good Guysin toimesta. Henkilötietoja The Good Guys tarvitsee, jotta tilaukset voidaan käsitellä ja laskuttaa. Tilaaja hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelua. Mikäli tilaaja ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palvelua. Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen ja tuotteiden tuottamiseen sekä toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä anonyymisti tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää asiakkaan suostumuksesta myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.


Rekisterin tietosisältö

The Good Guys asiakkuustiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Y-tunnus
 • Muu asuinmaa
 • Mahdollinen uutiskirjehistoria
 • Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot
 • Asiakkaan antamat tiedot asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa
 • Sähköpostimarkkinoinnin hallintajärjestelmä
 • Evästeet tai muut vastaavat tekniikat.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä. Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esimerkiksi The Good Guysin yhteismarkkinointiyrityksille. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille, kuten poliisille ja muille viranomaisille, jos asia koskee rikoksen tutkintaa tai The Good Guys on muutoin velvollinen luovuttamaan kyseisen tiedon voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

- manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

- sijaitsevat internetpohjaisessa palvelussa, joka on suojattu SSL-protokollan avulla.

- käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.


Rekisteritietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tämän rekisteriselosteen kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.


Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

The Good Guys asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys The Good Guysiin. Tietosuojan rekisteriselosteeseen voidaan tehdä muutoksia julkaisemalla uudet ehdot The Good Guys internetsivuilla osoitteessa: www.thegoodguys.life. Jos lisäät muiden henkilöiden henkilötietoja, on sinun vastuullasi varmistaa, että The Good Guysilla on oikeus käsitellä kyseisen henkilön henkilötietoja soveltuvien tietosuojaehtojen mukaisesti.

SEO
Click here
Close (esc)

Subscribe to our newsletter

Subscribe and get a coupon for 10% discount

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Search

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now
English