Kombuchatutkimusta selvällä suomen kielellä

Kombuchatutkimusta selvällä suomen kielellä


Kombuchasta ja sen sisältämistä bakteereista ja hiivoista on tehty paljon tutkimusta ulkomailla viime vuosina. Kombuchasta ja oman terveyden parantamisesta kiinnostuneille tiedonjanoisille kotikemisteille haasteena on ollut pääsy tieteellisten artikkeleiden pariin ja niiden usein kryptisen tieteisjargonin ymmärrys kolmannella kotimaisella kielellä (englanti).

Kombuchan ystävät ja kotivalmistajat varmasti innostuvat suuresti kuullessaan, että nyt kombuchaan liittyvää tutkimusta on vihdoin myös suomeksi. Tampereen Yliopiston biotekniikan opiskelija Olga Teräväinen teki kandityönään erinomaisen kirjallisuuskatsauksen kombuchatutkimuksesta, joka valottaa erityisesti kombuchassa esiintyvien mikrobien ruokavaliota ja aineenvaihduntatuotteita nykytutkimuksen valossa.

Voimmekin yhteenvetona todeta, että bakteerit ja hiivat eivät karppaa eivätkä ketoile vaan syövät sokeria kuin 10-vuotiaat karkkipäivänä. Mutta mitä bakteerit ja hiivat syömistään sokereista tuottavat ja miksi se on meille tärkeää? Olemme tulleet jännän äärelle.

Jännän äärellä

Olgan kandityössä tutkittiin neljää hiivasukua, kahta bakteerisukua ja niiden tuottamia upeita eri yhdisteitä. Työssä tuli esille seuraavia pointteja:

🦠  Kombuchalle ominaisimpia kemiallisia yhdisteitä ovat bakteeriselluloosa, etikka-, glukoni- ja glukuronihappo, etanoli, glukoosi ja fruktoosi.

🦠  Lisäksi kombuchassa on paljon erilaisia estereitä, fenoleita ja haihtuvia yhdisteitä, jotka omalta osaltaan vaikuttavat sen makuun.

🦠  Kombuchan fermentaatiossa bakteerit muodostavat hiivan muodostamasta etanolista etikkahappoa, jolloin kombuchan alkoholipitoisuus ei nouse samalle tasolle, kuin esimerkiksi siiderin tai oluen valmistuksessa.

🦠  Kombuchan terveysvaikutuksia ei työssä tarkemmin tutkittu, mutta sen todettiin olevan antioksidanttista, se saattaa ehkäistä diabetesta ja siitä voi olla hyötyä korkean kolesterolin hoidossa.

Mikäli aihe kiehtoo enemmän, lataa ja lue Olgan kandityö kokonaisuudessaan
Tampereen Yliopiston sivuilta.

Teräväinen O., 2020. Kombuchan kemiallisten aineiden muodostuminen eri mikrobikannoilla. Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202010227437