Leverans- och betalningsvillkor

VÄLKOMMEN SOM VÅR KUND!

Leverans- och betalningsvillkoren är i kraft från och med 5.10.2021.

Tack för att du handlar i The Good Guys webbutik. Good Guys Oy (FO-nummer: 2887471-1) ansvarar för webbutiken. De här leveransvillkoren gäller för beställningar som gjorts efter 5.10.2021.

Genom att göra en beställning godkänner du nedanstående villkor.

Vi kan ändra på villkoren genom att publicera uppdaterade villkor i vår webbutik. Innan du gör en beställning bekanta dig med ikraftvarande villkor.

ATT BESTÄLLA FRÅN WEBBUTIKEN

Öppettider: Webbutiken är öppen dygnet runt. Webbutiken kan tillfälligt vara ur bruk för underhåll av hemsidor eller för service.
Åldersgräns: För att kunna göra en beställning via webbutiken måste du vara myndig.
Att uppge kontaktinformation: I samband med beställningen måste du ge din korrekta kontaktinformation innehållande namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Ifall kontaktuppgifterna är felaktiga förbehåller Good Guys Oy sig rätten att annullera beställningen. Returnering av en försändelse på grund av felaktiga kontaktuppgifter anses som utebliven avhämtning av försändelse. Läs mera om utebliven avhämtning av försändelse längre ner i stycket ”Returneringspraxis: Utebliven avhämtning av försändelse”.

Registrering: Du kan göra en beställning utan att registrera dig i webbutiken.
Ändringar: Du kan göra ändringar i din beställning innan beställningen har behandlats.
Orderbekräftelse: Du får orderbekräftelse till din e-post när du har betalat beställningen.
Priser: Priserna innehåller mervärdesskatt. Specifieringen av mervärdesskatten syns i varukorgen. Ifall det i priset finns ett tydligt fel debiteras inte det felaktiga priset.
Produktbilder: Produktbilderna kan avvika från de levererade produkterna med hänsyn till färg eller andra egenskaper.
Direktreklam: Vi kan skicka dig direktreklam i samband med din beställning. Du kan när som helst förbjuda direktreklam. Du kan avlägsna ditt namn från vår e-postlista via länken i slutet av e-posten.
Avtalets giltighet: Ett avtal att beställa produkterna och/eller tjänsterna i varukorgen uppstår enligt dessa villkor när du skickar beställningen.
Villkor för ägande: Produktens ägande- och besittningsrätt övergår till dig först när köpeskillingen har betalats i sin helhet.

LEVERANS

Leveransområde: Vi levererar beställningar inom EU (inte Åland)

Handläggningstid: Produkter som finns i lager skickar vi i regel inom 3 vardagar efter beställning.

Leveranstid: Vi meddelar uppskattade leveranstider.

Leveranskostnader: Leveranskostnaderna beror på vikt, volym, leveransadress och valt leveranssätt. Orderns leveranskostnader räknas i kassan. Vi erbjuder gratis leverans för beställningar över 100,00 € inom Finland.

Avhämtningstid: Beställningarna måste avhämtas inom 7 dygn efter att de anlänt till avhämtningsstället ifall inte annat har överenskommits.

Leveranssätt: Post och DB Schenker avhämtningspaket.

Avhämtning från bryggeriet: Som leveranssätt kan du också välja avhämtning från bryggeriet, adress Vaittintie 9, 33960 Pirkkala. Avhämtning är vanligtvis möjlig vardagar klockan 08.30 – 15.30. Du kommer väl överens om avhämtningen genom att skicka e-post till hello[at]thegoodguys.fi eller ringa numret 040 1989 691.

RETURNERINGSPRAXIS

Annulleringsrätt: Som konsument har du laglig rätt att annullera din beställning inom 14 dagar utan att ange skäl. Annulleringsfristen löper ut 14 dagar efter mottagandet av varan eller sista varupartiet.

Begränsningar i annulleringsrätten:
Det finns ingen annulleringsrätt i följande situationer:

När produkterna lätt kan bli förskämda eller föråldrade.

Annulleringsmeddelande: Kontakta alltid vår kundtjänst om du vill annullera din beställning. Du måste meddela oss om annulleringar på ett entydigt sätt (t.ex. via e-post). Ett annulleringsmeddelande kan göras med hjälp av annulleringsformuläret, men att använda det är inte obligatorisk.

Utebliven avhämtning av försändelse: Utebliven avhämtning av försändelse anses inte vara en behörig annullering. När beställningen inte hämtas ut upphör avtalsförpliktelserna och betalningarna återbetalas. Du svarar för kostnaden upp till 10,00 € för försändelser som inte hämtas upp. Ej avhämtade försändelser returneras automatiskt till webbutiken när hämtningtiden har gått ut.

Annulleringsformulär

Använd det här formuläret för att skicka ett meddelande om annullering. Du kan till exempel kopiera formuläret till ett e-postmeddelande.

Mottagare: Good Guys Oy, Vaittintie 9 Pirkkala 33960, tilaukset[at] thegoodguys.fi

Jag meddelar att jag vill häva det avtal jag har slutit för leverans av följande varor/utförande av följande tjänster:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Orderdatum:_________________________

Datum mottaget:____________________

Namn*:_______________________________

Adress*:_____________________________

___________________________________

Underskrift (endast om formuläret är ifyllt på papper)

Datum*:_____________________________

Skaderapport: Om produkten har blivit skadad under transporten, gör omedelbart en skaderapport till företaget som ansvarar för transporten av beställningen.

Bekanta dig med produkten: Du kan bekanta dig med produkten på samma sätt som i butiken innan du fattar ett köpbeslut. Förpackningen måste öppnas försiktigt så att produkten hålls i försäljningsskick. Spara originalförpackningen och hela innehållet i förpackningen tills du har fattat ett köpbeslut. Annulleringsrätten kan inte utnyttjas efter att produkten tagits i bruk. Du är ansvarig för eventuell försämring av varorna till följd av annan behandling än den som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Om produkten inte returneras i försäljningsskick kommer vi att dra av det uppskattade värdeminskningsbeloppet från det returnerade beloppet. För produkter som inte är säljbara motsvarar minskningen det pris som betalats för produkten.

Begär ett kvitto från returneringen och spara det.

Följ returneringsanvisningarna noggrant när du returnerar produkterna. Packa produkten med omsorg. Vi rekommenderar att du packar produkten med materialet från originalförpackningen. Avlägsna fraktetiketten från originalförpackningen. Du har 14 dagar på dig att returnera produkten från datumet för annulleringsmeddelandet. Tidsfristen är uppfylld om du returnerar varan före utgången av 14-dagarsfristen. Returneringsadressen är Good Guys Oy Vaittintie 9 33960 Pirkkala Finland.

Beställningen kan även returneras till vårt kontor.

Vi löser inte in returneringar som görs mot postförskott eller på motsvarande sätt.

Returneringskostnader: Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Returneringskostnaden är 10,00 € i Finland.

Återbetalningar: Som standard återbetalar vi hela din betalning med samma betalningsmetod som du använde för att betala för din beställning. Det återbetalade beloppet inkluderar eventuella leveranskostnader förknippade med den returnerade produkten, förutom extra kostnader som orsakats av att du valt en annan leveransmetod än den mest förmånliga standardleveransmetoden vi erbjuder. Pengarna kommer att återbetalas utan fördröjning inom 14 dagar från det att annulleringssmeddelandet har lämnats. Återbetalningen kan dock skjutas upp tills försändelsen har returnerats till oss. Om returerningen försvinner under transporten måste du bevisa med kvitto att du har gjort returerningen korrekt. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du kan visa att du har returnerat varorna. Ange ett kontonummer ifall din betalningsmetod inte stöder återbetalningar. Återbetalningen förorsakar inga extra kostnader för dig.

FELSITUATIONER

Ansvar för fel: Vi svarar för det lagstadgade ansvaret för fel i produkter när produktgarantin har löpt ut eller ingen garanti har beviljats. Du ansvarar inte för kostnaden för att rätta till felet. Skulle reparationen medföra oskäliga kostnader förbehåller vi oss rätten att återbetala erlagd köpeskilling. Ansvaret för fel gäller för fel i produkten vid försäljningstillfället. Ansvaret omfattar inte normalt slitage eller fel förorsakade av skadegörelse. Felet ska rapporteras inom skälig tid efter att felet upptäckts. Konsumenter kan rapportera ett fel inom två månader efter att felet upptäckts. Vi rekommenderar dock att du skickar ett felmeddelande så fort som möjligt för att hjälpa oss att hantera ärendet.

Force majeure: Good Guys Oy ansvarar inte för skada orsakad av force majeure. Som force majeure anses en oförutsägbar faktor eller en förändring av omständigheter utanför vårt företags kontroll. Vi meddelar omedelbart om force majeure ifall vi konfronteras med en sådan.

LÖSNING AV TVISTER

Tillämplig lag: Eventuella tvister kommer att avgöras i enlighet med finsk lag. Vi följer gällande finsk och Europeiska unionens konsumentskyddslagstiftning.

Felanmälan: Kontakta vår kundtjänst angående problem med din beställning. Vi försöker hitta en lösning på alla problemsituationer. Om du hittar ett fel i din beställning, vänligen meddela oss så snart som möjligt.

Konsumentrådgivning: Ifall du inte är nöjd med vår föreslagna lösning kan du vända dig till den kostnadsfria konsumentrådgivningen. Du hittar kontaktuppgifter för konsumentrådgivningen på webbplatsen www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/

Konsumenttvistenämnden: Som konsument kan du kostnadsfritt hänskjuta eventuella tvister angående dessa leveransvillkor till behandling i konsumenttvistenämnden www.kuluttajariita.fi/sv/index.html. Behandlingen kräver inte att ett ombud används, så kostnaderna för att använda ett ombud ersätts inte.

ODR Forum: Du har också en möjlighet att använda Online Dispute Resolution Forum (ODR Forum) som uppehålls av Europeiska kommissionen. ODR-forumet kan vara till nytta om du bor i ett annat EU-land än Finland.

Du hittar forumet för lösning av tvister på https://ec.europa.eu/odr. Du kan använda vår följande e-postadress i forumet: tilaukset@thegoodguys.fi.

Jurisdiktionsort: Som konsument har du rätt att ta ärendet till tingsrätten på din hemort. Du kan också ta ärendet till tingsrätten på vårt företags hemort. Om du inte har hemvist i Finland kommer ärendet att behandlas i tingsrätten på vårt företags hemort.

BETALNINGSMETODER OCH TILLHANDAHÅLLARE AV BETALNINGSTJÄNSTER

Som verkställare av betalningsförmedlingstjänster och tillhandahållare av betalningstjänster agerar Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj syns som betalningsmottagare på kontoutdraget eller kortfakturan och förmedlar betalningen till försäljaren. Paytrail Oyj har en betalningsinstitutionslicens.

Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

www.paytrail.com

Webbutiken fungerar som marknadsförare av produkter och tjänster och som leverantör av produkter till kunden. Webbutiken tar hand om lagstadgade skyldigheter som är relaterade till köpet samt övriga skyldigheter definierade av webbutiken. Om du vill reklamera eller returnera produkten ska du kontakta direkt nätbutiken där produkten beställdes.

Bankbetalningar: Till ditt förfogande finns betalningsknappar för alla finska banker. Du kan betala med betalningsknapparna hos Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästöpankki, Andelsbanken, POP Banken, Sparbanken, S-Banken och Ålandsbanken. Paytrail Oyj kommer att synas på ditt kontoutdrag som betalningsmottagare, vi kommer att förmedla din betalning till onlinehandlaren. Från webbutiken styrs du direkt till din egen bank för att göra betalningen på ett säkert sätt.

Paytrail Oyj erbjuder också möjligheten att betala med en bankgiroblankett.

Kreditkortsbetalningar: Du kan betala i webbutiken med följande kort: Visa, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard, Debit MasterCard och American Express. Webbutiken använder internationella Verified by Visa, MasterCard SecureCode och American Express SafeKey-autentiseringstjänster.

Paytrail Oyj står som betalningsmottagare på kortfakturan och förmedlar betalkortsbetalningen som kunden betalat direkt till försäljaren. Kortbetalningen sker säkert med ett skyddat betalningsformulär och betalkortets data lagras inte i webbutikens system.

Mobila betalningsmetoder: De mobila betalningsmetoderna Pivo, MobilePay, Masterpass och Transfer är tjänster i appen som du kan använda för att betala onlineköp via banköverföring från ditt konto eller med kortbetalning genom att acceptera betalningen i ifrågavarande app. Med Pivo kan du dessutom göra Siirto-betalningar. Betalningen kan då accepteras i alla appar som stöder Siirto.

Pivo

Villkoren för användning finns tillgängliga på Pivos hemsida: pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot

MobilePay

Betalningsvillkoren finns tillgängliga på MobilePays hemsida: mobilepay.fi/asiakastuki/ehdot

Masterpass

Betalningsvillkoren finns tillgängliga på Masterpass hemsida: masterpass.com/assets/pdf/masterpassoperatingrules.pdf

Siirto

Villkor som gäller för Siirto-betalningar: OP:s allmänna villkor för eurobetalningar

Användarvillkor för Siirto-tjänsten hos Nordea